Pro Actief en Nieuwsgierig

​​Aangifte omzetbelasting

Op basis van de door uzelf of door ons verzorgde boekhouding dienen wij uw aangiften omzetbelasting in . Ook verzorgen wij, indien nodig, bezwaarschriften en-/of verzoeken tot betalingsregelingen.

 

I.C.T. aangifte

Op basis van de door uzelf of door ons geboekte administratie dienen wij de benodigde aangiften I.C.T. voor u in.  Houdt u er wel rekening mee dat wij van al uw afnemers in de EEG het BTW identificatie nodig hebben.

 

Aangiften Inkomstenbelasting

Voor zowel u, uw partner of andere fiscaal verbonden personen verzorgen wij aangiften inkomstenbelasting. Wij zullen u vragen een uitgebreide “checklist” in te vullen welke als basis informatie voorziening zal dienen voor onze medewerkers.

Zij zullen de aangifte opmaken en uitgebreid met u doornemen. Uiteraard behandelen wij ook bezwaar en beroepsschriften.


Aangifte Vennootschapsbelasting

Op basis van de jaarrekening van uw besloten vennootschap (B.V.) zullen wij de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting voor u opstellen. Uiteraard verzorgen wij ook bezwaar en beroepsschriften.

 

Erfbelasting

Mocht u onverhoopt en ongewild geconfronteerd worden met een sterfgeval dan zal daar veelal een aangifte erfbelasting op volgen. Wij kunnen deze aangifte voor u verzorgen en u verder adviseren.


Bedrijfseconomisch advies | financiële administratie | belastingzaken